निवडणुक - ई.व्ही.एम - मांडूळनिवडणुक - ई.व्ही.एम - मांडूळ 

भाग  १ 

दिनांक ११ डिसेम्बर २०१८ दिनांक ११ -१२-२०१८ अगोदर 

Comments

Popular posts from this blog

गांधीज - ठग्ज ऑफ नॅशनल हेराल्ड !

ढोंगी धर्मनिरपेक्षता - एक काटेरी मुकुट !

स्ट्रिंग ऑफ फ्लॉवर्स आणी चीनची घुसमट !