निवडणुक - ई.व्ही.एम - मांडूळनिवडणुक - ई.व्ही.एम - मांडूळ 

भाग  १ 

दिनांक ११ डिसेम्बर २०१८ दिनांक ११ -१२-२०१८ अगोदर 

Comments

Popular posts from this blog

"एकीचे बळ" विस्मृतीत गेलेली कथा !

ढोंगी धर्मनिरपेक्षता - एक काटेरी मुकुट !

अ-पारदर्शक इलेक्टोरल बॉण्ड !